NIO s.r.o.

Komplexní řešení a dodávky IT

Poradenství

Jednotlivé oblasti poradenství související s informatikou a ušité na vaše konkrétní podmínky vám nabízíme na základě našich zkušeností získaných v téměř dvacetileté poradenské a manažerské praxi. Níže pro orientaci uvádíme nejvíce poptávané oblasti a aktivity. Konkrétní nabídku pro vaše potřeby a požadavky sestavíme po vzájemné konzultaci.

 

Tvorba strategie, koncepce, plány IT, IT bezpečnost

 • zpracování strategie a koncepcí IT v organizaci
 • poradenství při zakládání či reorganizaci IT firem nebo IT útvarů, procesní příprava, návrh organizační struktury s popisem prvků
 • zavedení definované koncepce do praxe
 • BPM a informatická podpora procesům, katalog služeb 
 • komplexní řešení IT bezpečnosti v organizaci

Reorganizace, nákladovost, optimalizace IT

 • analýza/audit aplikační dostatečnosti informačního systému ( IS ) ve vazbě na podporu procesů organizace ( do jaké míry stávající aplikace naplňují potřeby a požadavky organizace, uživatelů jednotlivých oblastí )
 • koncepce a plán reorganizace či inovace podnikových aplikací
 • snímek efektivity stávajících podnikových aplikací tzv. second service - optimálnost jednotlivých aplikací vzhledem k potřebám uživatelů ( školení uživatelů, stav výkazů a sestav ), nové požadavky v souvislosti s rozvojem firmy, kvalita podpory současných dodavatelů
 • optimalizace nákladů pro oblasti IT na základě znění existujících smluv, stavu jejich plnění a současných cen na trhu

Projekt management

 • zřízení projektové kanceláře
 • vedení projektů na straně zákazníka
 • dozor nad projektem
 • dohled nad kvalitou projektu
 • mentoring, coaching pro projekty IT u zákazníka
 • návrh postupu optimalizace prostředí organizace na zavedení nového informačního systému ( IS ) do praxe – školení, organizační změny, úpravy procesů, procedur a rutin 

Výběrová řízení na dodávky IS

 • výběrová řízení jak pro privátní tak pro státní organizace
 • analýza stávajícího stavu, potřeb a požadavků zákazníka
 • zpracování zadávací dokumentace, hodnotící kritéria a další náležitosti s tímto spojené
 • vyhlášení a řízení soutěže
 • příprava a řízení prezentací dodavatelů
 • vyhodnocení výběrového řízení
 • návrh smluv na dodávku a podporu produktivního provozu IS s vítězem výběrového řízení
 • u výběrových řízení na nový personální systém - audit personální oblasti ( zejména audit stávajícíí organizační struktury a popisu pracovních míst, zjištění stavu, zda-li jsou v souladu a odpovídají tak činnostem jednotlivých firemních procesů v rámci organizace )

Expertní činnost

 • expertní vyjádření k jednotlivým situacím, dokumentům a stavům informatiky jako takové
 • expertní podpora zákazníka při vyjednávání s dodavateli
 • odborné studie, analýzy, přehledy nebo podklady
 • témata dle zadání zákazníka

 CitrixMicrosoftESETVeeamMicrosoft Cloud PowerMicrosoft Partner NetworkCisco Systems, Inc.HPStarWind – Software-Defined Storage SolutionsSafetica